ประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางวันหยุดระหว่างสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2557

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมจัดงานวันแม่ของแผ่นดิน
"น้อมภักดีสมเด็จพระราชินี เพ็ญพระบารมีสว่างฟ้าสว่างดิน"
๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๔๐-๐๙.๒๐ น.

พิธีต้อนรับแห่พระธาตุ
นักบุญยอห์นที่ 23 และ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
ณ ลานสันติภาพ

กิจกรรมในโรงเรียน

คลิกเพื่อดูกิจกรรมของแต่ละฝ่าย

สัปดาห์แสดงผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1/2557

สัปดาห์แสดงผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ภาคเรียนที่ 1/2557

สัปดาห์การจัดกิจกรรมแสดงผลงานชมรม 8-12 ก.ย. 2557

สัปดาห์การจัดกิจกรรมแสดงผลงานชมรม 8-12 ก.ย. 2557

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 และเกรด4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด4

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 และเกรด4

ฉลองศาสนามท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ

ฉลองศาสนามท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ

กิจกรรมการประกวดและคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

กิจกรรมการประกวดและคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรม ค่ายเนตรนารีเรียนรู้คู่คุณธรรม ฯระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2

กิจกรรมค่ายเนตรนารีเรียนรู้คู่คุณธรรมฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 และเกรด 2

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา  2557

กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด 

กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle

กิจกรรม  การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ  Recycle

กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle

กิจกรรม  การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ  Recycle

กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle

กิจกรรม  การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ  Recycle

ตารางวันหยุดระหว่างสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางวันหยุดระหว่างสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2557

เมนูหลัก


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

สารสนเทศฝ่าย


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม


Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/helper.php on line 120

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/helper.php on line 634

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/modules/mod_jevents_cal/tmpl/default/calendar.php on line 68

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 37

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 651

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/filters/Category.php on line 27

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 172

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 218

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 218

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 218

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 272

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/components/com_jevents/libraries/datamodel.php on line 332
October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

บริการอื่น ๆ


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/xncnabcu/domains/xn--42cna3bcuda5c2a3dwd9mefy3oma.com/public_html/sjc2009/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

โรงเรียนในเครือเซนต์ปอลฯ

 

1905 อัสสัมชัญคอนแวนต์
1906 ซางตาครู้สคอนแวนท์
1907 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
1925 เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
     คอนแวนต์
1956 เซนต์โยเซฟนครสรรค์
1963 เซนต์ปอลคอนแวนต์
     อ.ศรีราชา ชลบุรี
1963 เซนต์โยเซฟระยอง
1968 เซนต์โยเซฟบางนา
1975 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
1977 เซนต์โยเซฟทิพวัล
1983 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
     สุราษฎร์ธานี
1984 เซนต์ปอลหนองคาย
1988 โรซารีโอวิทยาหนองคาย
1989 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
1994 เซนต์โยเซฟท่าแร่
     สกลนคร
1995 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
1995 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์
     อ.เชียงดาว เชียงใหม่
1996 เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด
     จ.ตาก
1997 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
     เมืองทอง นนทบุรี
1998 อัสสัมชัญคอนแวนต์
     ลำนารายณ์ ลพบุรี

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

เข้าสู่ระบบTemplate design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center