ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมจัดงานวันแม่ของแผ่นดิน
"น้อมภักดีสมเด็จพระราชินี เพ็ญพระบารมีสว่างฟ้าสว่างดิน"
๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๔๐-๐๙.๒๐ น.

พิธีต้อนรับแห่พระธาตุ
นักบุญยอห์นที่ 23 และ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
ณ ลานสันติภาพ

กิจกรรมในโรงเรียน

คลิกเพื่อดูกิจกรรมของแต่ละฝ่าย

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3ประจำปีการศึกษา2557

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ เกรด 10-12

กิจกรรมนิทรรศการการศึกษาและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และเกรด10-11

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมภายนอก การประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

กิจกรรมภายนอก การประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

กิจกรรมแนะแนวสัญจร ติว Gat ภาษาอังกฤษกับครูสมศรี ระดับ ม.5-6

กิจกรรมแนะแนวติว Gat ภาษาอังกฤษกับครูสมศรี ระดับชั้น ม.5-6

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3 และเกรด9

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3 และเกรด9

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

บริการอื่น ๆ

โรงเรียนในเครือเซนต์ปอลฯ

 

1905 อัสสัมชัญคอนแวนต์
1906 ซางตาครู้สคอนแวนท์
1907 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
1925 เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์
     คอนแวนต์
1956 เซนต์โยเซฟนครสรรค์
1963 เซนต์ปอลคอนแวนต์
     อ.ศรีราชา ชลบุรี
1963 เซนต์โยเซฟระยอง
1968 เซนต์โยเซฟบางนา
1975 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
1977 เซนต์โยเซฟทิพวัล
1983 เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
     สุราษฎร์ธานี
1984 เซนต์ปอลหนองคาย
1988 โรซารีโอวิทยาหนองคาย
1989 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
1994 เซนต์โยเซฟท่าแร่
     สกลนคร
1995 อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
1995 เจ้าฟ้าอุบลรัตน์
     อ.เชียงดาว เชียงใหม่
1996 เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด
     จ.ตาก
1997 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
     เมืองทอง นนทบุรี
1998 อัสสัมชัญคอนแวนต์
     ลำนารายณ์ ลพบุรี

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

เข้าสู่ระบบTemplate design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center