สรุปกิจกรรม : ฝ่ายวิชาการ (กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ / ภายนอก)

พิมพ์
pa-tum 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแสงเทียนแสงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยจัดป้ายนิเทศให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องประวัติ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแสงเทียนแสงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยจัดป้ายนิเทศให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องประวัติ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งได้นำเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานมาแสดงให้นักเรียนได้เห็นจริงโดยผู้แทนครู จะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ วัดสวนพลู บางรัก กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.  นักเรียนรู้ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

2.  สามารถนำพิธีกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

pa-tum

ผู้แทนคณะครูและนักเรียนนำเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

 

 

 

pa-tum1

จัดป้ายนิเทศความรู้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมนำเครื่องสังฆทานและเทียนพรรษาเป็นความรู้ให้กับนักเรียนได้เห็นเป็นประสบการณ์ตรง

 

 

 

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

Template design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center