สรุปกิจกรรม : ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2

DSC01240_Custom กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่  2-31  สิงหาคม  2553

DSC01614_Custom

DSC01615_Custom

DSC01612_Custom

ประโยชน์ที่ได้รับ : เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งทางด้านการเรียน ระเบียบวินัย ความประพฤติของนักเรียนร่วมกันและให้ความมือกับการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

Template design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center