ประชาสัมพันธ์ : คำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

hahaha999

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

"คำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม"

"คำอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(ปฐมวัย)"

"มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน"

คุณครูสามารถดาวโหลดไฟล์ได้แล้วคะ (ไฟล์ PDF)

hahaha999

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

Template design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center