การตรวจเพาะเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารกับผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ฝ่ายบริหารจัดการ    งานโภชนาการ

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทางฝ่ายจุลวิทยา กอชันสูตรสาธารณสุข 23 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ได้มาทำการตรวจเพาะเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารกับผู้ประกอบการร้านค้า

ในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

100_9198_Custom

100_9199_Custom

100_9200_Custom

100_9201_Custom

100_9202_Custom

100_9203_Custom

 

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

Template design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center