สรุปงานวันวิชาการ

พิมพ์
 
   121

 SmileงานวันวิชาการSmile

ปีการศึกษา 2552

วันที่ 17-18 พ.ย.2552

4

ภาพเพิ่มเติมในงานวันวิชาการ

   ซึ่งมีการแสดงผลงานทางวิชาการ

ของ 8 กลุ่มสาะฯ

 

122

   มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

ตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระฯ

และแรลลี่นักคิด

 

Laughing กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระฯ Wink

ผลปรากฎดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1

รางวัลที่ 1

 เด็กหญิงปุณิกา  อัญชลีนุกูล ป.1/1 

 เด็กหญิงจิดาภา  วรสถิตย์ ป.2/1

 เด็กหญิงภาพัชร  อ่าวสถาพร ป.3/1

 

ช่วงชั้นที่ 2

รางวัลที่ 1 

 เด็กหญิงสุกฤตา  เลิศวนานนท์ ป.4/3 

 เด็กหญิงจิรัชญา  จิรวงศ์ธนากร ป.5/3

 เด็กหญิงวรดา  เกิดเกียรติขจร  ป.6/3

 

ช่วงชั้นที่ 3

 

รางวัลที่ 1

   เด็กหญิงไพฑูรย์  เปรมพาณิชย์นุกูล ม.3/6 

ช่วงชั้นที่ 4

รางวัลที่ 1

  นางสาวภาวิณี  อัศวว่องไวกิจ  ม.4/3 

  นางสาวภัทรา  วงศ์สันติเมธ    ม.5/1

  นางสาวอัญชลี  อัสสรรัตนกุล  ม.6/3

Laughing กิจกรรมแรลลี่นักคิด ผลปรากฎดังนี้Wink

ทีมชินนามอลโรล

ทีมสุดยอดนักคิด

ทีมแม่มดน้อย

ทีมสามัคคีรวมพลัง 

ทีม I Love Zani

ทีมกร๊าก ฮ่า ๆ

ทีมโจ๋เรนเจอร์ 

ทีมนิดซึโม๊ะ

ทีมป๊อปอาย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ชั้น G4/2

ชั้น G5/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

SJC Fanpage

กดถูกใจเพื่อติดตามข่าวสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2557
 

Template design by JoomlaThemePro
Modify Design by: SJC Internet Center