^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

3กิจกรรมการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

จัดกิจกรรมวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ห้องกิจกรรมชั้น 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

6กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน 

จัดกิจกรรมวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ห้องกิจกรรมชั้น 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

2กิจกรรมทำการ์ดวันแม่ ภาษาฝรั่งเศส

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม  2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

39137817 1720431408056101 1342958354162515968 oกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันรำลึกพระคุณมารดา

(ธ จำรัสจำรูญพูนบุญญา มิ่งมารดาปวงประชาสืบสมัย)

วันศุกร์ที่่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

บรจาคโลหตวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 

ฝ่ายบุคลากร ได้จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย" ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

38297845 1703390296426879 2435715832332943360 nวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และเกรด 3-4 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เนตรนารม.1 ๑๘๐๘๐๖ 0005งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 วันศุกร์ที 3 – วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายเสือป่าแค้มป์ (ค่าย 2) จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

38177041 1698667213565854 772136799429459968 oกิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 และเกรด 11-12

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม TRINITY

อ่านเพิ่มเติม...

38001482 1698645513568024 327993608579842048 oกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

เยยมผสงอาย ม.2 ๑๘๐๘๐๖ 0003กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

P8010153การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ บาดทะยักและหยอดยาป้องกันโรคโปลิโอ

งานการบริการและสวัสดิภาพ    ฝ่ายบริหารจัดการ

วันพุธที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

อ่านเพิ่มเติม...

C2892D99-7A82-4A9E-8867-76173197C77D

กิจกรรมรำลึกพระคุณบิดาสถิตในดวงใจ

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

 37763141 1685242858241623 3633951041503887360 oโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรม “วันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน” 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

1

กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำรำพันถึงแม่

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

20180710 114204

กิจรรม สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ (To Be Number One)

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

37426865 1673497232749519 2841187833434079232 nกิจกรรมสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

กิกจกรรมสปดาหหองสม 1จกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  

 

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0222กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกระดับประถมศึกษา

วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ฝ่าย วิชาการ งานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

63050ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  และเกรด 5 – เกรด 6 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th