^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

1กิจกรรมคณิตคิดเพลง
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

41458867 1760768094022432 5777095750332710912 nจัดแสดงผลงานกิจกรรมชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

วันจันทร์ที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 บริเวณใต้หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

39140998 1722739431158632 8976493678843396096 oวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ขอพรสำหรับท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ โอกาสฉลองศาสนนาม และขอพรสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

331184กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

10กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

40535897 1748685001897408 9122439506534858752 oวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4 และเกรด 7-8,10 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

คาย ป.5   61 ๑๘๐๙๑๐ 0008กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5

วันศุกร์ที่ 7 – วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล

อ่านเพิ่มเติม...

11111กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 

วันจันทร์ที่  3    กันยายน  พ.ศ. 2561

งานการบริการและสวัสดิภาพ    ฝ่ายบริหารจัดการ       

อ่านเพิ่มเติม...

รปคาย ป.1   61 ๑๘๐๙๑๐ 0001กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1 

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ณ ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

3กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน 

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน-7 กันยายน พ.ศ.2561

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

Image ece290fกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (To Be Number One)
จัดกิจกรรมวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

40511874 1747390745360167 588859068756525056 oกิจกรรมวันดอกรักบาน ครั้งที่ 29 เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้รอโอกาส

เด็กพิการซ้ำซ้อน ผู้สูงอายุตามสถานที่ต่างๆ ทหาร ตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ 

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

Slide2กิจกรรมรักโลกรักษ์พลังงาน        

จัดกิจกรรมวันที่ 20-24 สิงหาคม พ.ศ.2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1535462722226

กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

2018 08 23 4กิจกรรม แข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม –  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1535462712064กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle ระดับประถมศึกษา
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

39976066 2164703627102392 5493706343489470464 n

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ วัดน้อยของโรงเรียน สำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยคุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

39017813 1722726974493211 3474023059449446400 oวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ บริเวณลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

39514917 1731404930292082 6097628627057246208 oวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 11-12 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

37613กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน 

สำหรับเนตรนารีระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th