^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

35496560 1619704414795468 7316677965004144640 n

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 5-6 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

35236665 1616459838453259 838615918144651264 oวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

11วันที่5มิถุนายน 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก

   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

34919436 1612258125540097 4378654944215957504 oวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย Headway with SJC # 6 

อ่านเพิ่มเติม...


3 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข   

 วันอังคารที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ฝ่ายบริหารจัดการ ได้จัดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

  

อ่านเพิ่มเติม...

วั1528342804123นศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับศีลอภัยบาป ณ วัดน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

1528343060448

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเลือกกิจกรรมคาทอลิก ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

33943768 1599674446798465 6618557741440958464 oวันจันทร์ที่  4  มิถุนายน  2561  คณะผู้บริหารโรงเรียน  ประกอบด้วยเซอร์เซเลสตินา  กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์  (เซอร์ดูแลภาคภาษาอังกฤษ) หัวหน้าฝ่ายต่างๆ  ครูนิวัฏฏ์ เลิศจรัญรัตนา  ครูสุวลีย์ ศรีโมรา

อ่านเพิ่มเติม...

34118464 1601569326608977 7663757600793559040 o

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

34014504 1599672733465303 4200373226875912192 o

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

33965184 1599651130134130 7045055810774237184 oวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีตัวแทนนักเรียน ผู้แทนครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีทุ่งมหาเมฆร่วมเดินรณรงค์บริเวณรอบสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...


unnamed 1 กิจกรรม  การเลือกตั้งประธานรุ่นและประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 622

อ่านเพิ่มเติม...

33087670 1591075037658406 8139489756414214144 o

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมวจนพิธกรรมขอพรพระเปิดปีการศึกษาและปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1

อ่านเพิ่มเติม...

33343141 1590234201075823 2879612092627812352 o

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้จัดกิจกรรมสาธิตการไหว้ ภายใต้การฝึกปฏิบัติของคุณครูเบ็ญจวรรณ บุญพยุงและบุคลากรในงานอนุรักษ์นิยมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมครใหม61 ๑๘๐๕๒๒ 0019

วันอังคารที่22พฤษภาคม2561ฝ่ายบุคลากรได้จัดปฐมนิเทศครูใหม่ประจำปีการศึกษา2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูได้ทราบแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้คุณครูมีจิตมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มกำลัง เสียสละเพื่อองค์กร ซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

33076873 1589093377856572 3067688311087693824 o

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษา 2561 และปฐมนิเทศ โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ช่วงเช้า : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และช่วงบ่าย : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3)

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th