^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

111กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 25601.1

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม ประกวดคัดลายมือ “ต่อต้านยาเสพติด”3

อ่านเพิ่มเติม...

S  60096514วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.40-12.00 น งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เกรด 4 เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

23737609 1398409220258323 4329939719526350376 oวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3-4 และเกรด 1, 3-4 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู

อ่านเพิ่มเติม...

สภาพสตรศรเซนตโยฯ ๑๗๑๑๒๒ 0025วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน  2560  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณา 8 กลุ่มสาระฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

1511163966818นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Science Show ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

S  5636186TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY (TIU) มาแบ่งปันข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับนักเรียนจำนวน 1 ทุน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ,มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 11-12

อ่านเพิ่มเติม...

2

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 / 2560 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

S  5357574วันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ (ค่าย 2) จังหวัดสระบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

23517804 1394760497289862 8872551449782837020 nกิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน GAT เชื่อมโยง 

อ่านเพิ่มเติม...

23592428 1394040654028513 8352067028776074167 oวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน

จัดกิจกรรมกีฬาสี ดอกลิสเกมส์ ครั้งที่ 16

อ่านเพิ่มเติม...

1510050777902  กิจกรรม การสาธิตประดิษฐ์กระทงลอย

 

อ่านเพิ่มเติม...

23032395 1383470325085546 2407069608281019463 nวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลายแก่นักเรียนคาทอลิก โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

23116869 1385135328252379 6577360696540850894 oวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันลอยกระทง

อ่านเพิ่มเติม...

b1

 แผนผังของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

a1

วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดค่ายแกนนำอนุรักษ์พลังงานเพื่อโลกสวย

อ่านเพิ่มเติม...

1.1นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม...

220960  1     กิจกรรม   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ เกรด 6 

                  วันที่ 1 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th