^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

26516โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ่านเพิ่มเติม...

44124วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ งานอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ เกรด 7-8 ซึ่งในปีนี้โอกาศฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้น โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อกับนักเรียน

 

วัตถุประสงค์

  1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนชีวิตฝ่ายจิตและความสัมพันธ์กับพระเจ้าแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา แบ่งปันความเชื่อ ภาวนาร่วมกัน และนำหลักคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร

  2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถในการอภิปลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันพระคัมภีร์เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

  3.เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนงานปฏิบัติงานประจำปี

อ่านเพิ่มเติม...

19417385 1267950596637520 362757276493438821 oวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน

งานแนะแนวจัดกิจกรรมสัมผัสรอบรั้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคภาษาอังกฤษ เกรด 12 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม...

1

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด” ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

19222623 1262429567189623 3118834937563786459 oวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

19417126 1267193060046607 7088122905908337178 oฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับบริษัท S&P จัดละครเวที

ตอน “สังคมก้มหน้ากับภัยใกล้ตัว”

และกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก 

อ่านเพิ่มเติม...

20170614 131235 กิจกรรม การแข่งขัน Love Dictionary ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

อ่านเพิ่มเติม...

19225914 1266013760164537 2595726470108245923 nฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมอลต์ ตรา "โอวัลติน" ในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

19105940 1260389527393627 9034068863094930701 nฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู (น้อมมนัสสัตยา วันทาคุณาจารย์) ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

1497333885089

 นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

image5กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

18921194 1254362747996305 7692084172092335566 o

แจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และเกรด 1 - เกรด 6 ณ บริเวณใต้หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 4990

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก

อ่านเพิ่มเติม...

18893138 1251173408315239 7902107705727969719 nฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนร่วมกับบริษัทคาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ลอริเอะ SIS ACT พร้อมเรียนพร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ” 

อ่านเพิ่มเติม...

18814739 1247742241991689 7104087839487040378 oวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่าย Headway with SJC # 5

อ่านเพิ่มเติม...

18837026 1247716758660904 4580671547272715757 oวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม Trinity

จำนวน 2 รอบ รอบเช้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และเกรด 4 – เกรด 6

รอบบ่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และเกรด 1 – เกรด 3

อ่านเพิ่มเติม...

18880317 1246210362144877 634366008042255169 oวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม Trinity 

จำนวน 2 รอบ

รอบเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเกรด 10 -12

รอบบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเกรด 7 - 9

อ่านเพิ่มเติม...

16044กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (TO BE NUMBER ONE)

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0764 0กิจกรรมเลือกตั้งประธานรุ่นและประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12  ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

365200กิจกรรมเลือกตั้งประธานรุ่นและประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th