^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

k08

20150914-0004

คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ผลการแข่งขัน มีดังนี้
1.เด็กหญิงณิชารีย์ วงต์ตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร เหรียญและทุนการ ศึกษา จำนวน 1,000 บาท
2.เด็กหญิงฐานิตา ชูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 
ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ พร้อมเกียรติบัตร

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th