^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม ฝึกซ้อมหนีไฟ  ฝ่ายบริหารจัดการ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

11111กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก 

วันจันทร์ที่  3    กันยายน  พ.ศ. 2561

งานการบริการและสวัสดิภาพ    ฝ่ายบริหารจัดการ       

อ่านเพิ่มเติม...

P8010153การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ บาดทะยักและหยอดยาป้องกันโรคโปลิโอ

งานการบริการและสวัสดิภาพ    ฝ่ายบริหารจัดการ

วันพุธที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

อ่านเพิ่มเติม...

4

กิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริหารจัดการ งานการบริการและสุขภาพ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

6ฉลองวันครบรอบ 120 ปี การเริ่มพันธกิจของคณะในดินแดนสยาม คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

                                                     
IMG 2328 กิจกรรมการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันและการปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม

 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 ฝ่ายบริหารจัดการ งานการบริการและสวัสดิภาพ 

 วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...


P6063888

 

วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ฝ่ายบริหารจัดการ งานการบริการและสวัสดิภาพ 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...


3 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข   

 วันอังคารที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ฝ่ายบริหารจัดการ ได้จัดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

  

อ่านเพิ่มเติม...

image4 221160

 กิจกรรม การฝึกซ้อมหนีไฟ ครั้งที่ 2 / 2560   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

   

     

อ่านเพิ่มเติม...

220960  1     กิจกรรม   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ เกรด 6 

                  วันที่ 1 กันยายน 2560

อ่านเพิ่มเติม...

image26กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม 
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

image24กิจกรรม การฝึกซ้อมหนีไฟ                               

ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2560

  

    

 

อ่านเพิ่มเติม...

image2 1การตรวจอาหาร จากศูนย์อนามัย 23 สี่พระยา 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560  บริเวณ โรงอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

 image5 1กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2560  บริเวณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

image3

 กิจกรรมอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" สำหรับเจ้าหน้าที่ขับรถโรงเรียน วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ฝ่ายบริหารจัดการ   ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3    โดยเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th