^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

26685763 1450457315053513 3482981352305496471 oวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

25551860 1430450943720817 7742491982974642468 nวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ

อ่านเพิ่มเติม...

25487402 1427068437392401 1948198057999524135 oวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5 ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ และบ้านกลารา สวนสันติธรรม มูลนิธิคณะเซเลเซียนแห่งประเทศไทย จ. ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

25398166 1427057690726809 7542475069186010842 oวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ บ้านราชาวดีหญิง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

25348595 1425187954247116 7294870532550028280 nวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (To Be Number One) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2 ณ มูลนิธิเซนต์มาร์ติน และบ้านเทวา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

S  20832569วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก"

อ่านเพิ่มเติม...

พพบนอง กลอง1 171127 0002วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพี่พบน้อง ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

23926234 1406325872799991 6908717466511494282 oวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

สภาพสตรศรเซนตโยฯ ๑๗๑๑๒๒ 0025วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน  2560  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

S  5636186TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY (TIU) มาแบ่งปันข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับนักเรียนจำนวน 1 ทุน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ,มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 11-12

อ่านเพิ่มเติม...

S  5357574วันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ (ค่าย 2) จังหวัดสระบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

23517804 1394760497289862 8872551449782837020 nกิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน GAT เชื่อมโยง 

อ่านเพิ่มเติม...

23592428 1394040654028513 8352067028776074167 oวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน

จัดกิจกรรมกีฬาสี ดอกลิสเกมส์ ครั้งที่ 16

อ่านเพิ่มเติม...

23116869 1385135328252379 6577360696540850894 oวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันลอยกระทง

อ่านเพิ่มเติม...

21543916 1341010992664813 3934509009008404658 oวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการแสดงผลงานชมรม

และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณใต้อาคาร St. Joseph

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th