^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

39137817 1720431408056101 1342958354162515968 oกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันรำลึกพระคุณมารดา

(ธ จำรัสจำรูญพูนบุญญา มิ่งมารดาปวงประชาสืบสมัย)

วันศุกร์ที่่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

เนตรนารม.1 ๑๘๐๘๐๖ 0005งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 วันศุกร์ที 3 – วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายเสือป่าแค้มป์ (ค่าย 2) จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

38177041 1698667213565854 772136799429459968 oกิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 และเกรด 11-12

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม TRINITY

อ่านเพิ่มเติม...

38001482 1698645513568024 327993608579842048 oกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

เยยมผสงอาย ม.2 ๑๘๐๘๐๖ 0003กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 37763141 1685242858241623 3633951041503887360 oโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรม “วันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน” 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

37426865 1673497232749519 2841187833434079232 nกิจกรรมสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

63050ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  และเกรด 5 – เกรด 6 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

36648289 1650457438386832 4034386424651317248 n

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ ศูนย์คามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

36222863 1637395856359657 6671238423019257856 oวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ณ บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3

อ่านเพิ่มเติม...

36317841 1635854159847160 6709148617577332736 o

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (To Be Number One)

อ่านเพิ่มเติม...

35799306 1629394543826455 781266370892398592 o

 

วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ณ บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด6 

อ่านเพิ่มเติม...

35847131 1627471397352103 2479750731859492864 o

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนวจัดกิจกรรมสัมผัสรอบรั้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษ เกรด 12 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม...

35236665 1616459838453259 838615918144651264 oวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

34919436 1612258125540097 4378654944215957504 oวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย Headway with SJC # 6 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th