^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

35236665 1616459838453259 838615918144651264 oวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

34919436 1612258125540097 4378654944215957504 oวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย Headway with SJC # 6 

อ่านเพิ่มเติม...

34118464 1601569326608977 7663757600793559040 o

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

34014504 1599672733465303 4200373226875912192 o

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

33965184 1599651130134130 7045055810774237184 oวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีตัวแทนนักเรียน ผู้แทนครู เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางรัก และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีทุ่งมหาเมฆร่วมเดินรณรงค์บริเวณรอบสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

33087670 1591075037658406 8139489756414214144 o

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมวจนพิธกรรมขอพรพระเปิดปีการศึกษาและปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1

อ่านเพิ่มเติม...

33343141 1590234201075823 2879612092627812352 o

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้จัดกิจกรรมสาธิตการไหว้ ภายใต้การฝึกปฏิบัติของคุณครูเบ็ญจวรรณ บุญพยุงและบุคลากรในงานอนุรักษ์นิยมไทย

อ่านเพิ่มเติม...

33076873 1589093377856572 3067688311087693824 o

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษา 2561 และปฐมนิเทศ โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ช่วงเช้า : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และช่วงบ่าย : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3)

อ่านเพิ่มเติม...

33122698 1588007034631873 6927890962660196352 o

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (ช่วงเช้า : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และช่วงบ่าย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)

อ่านเพิ่มเติม...

27752490 1476872025745375 1216343311111405720 nวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

27750844 1476837792415465 5504398281706838281 nกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ สถานเด็กกำพร้าในความดูแลของคุณพ่อวีระและสถานเด็กกำพร้าในความดูแลของพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

27072859 1469796543119590 8305147983334390352 nวันพุธที่ 31 มกราคม – วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมปัจฉิม (ม.6) ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

21753042 1463010027131575 8788625671356086586 oวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6 เยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ

อ่านเพิ่มเติม...

27023661 1463017063797538 669866882817923899 oวันพุธที่ 24 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมก้าวต่อไป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

15514วันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการแสดงผลงานชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณใต้อาคาร St. Joseph 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th