^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ลานสันติภาพ โดยมีเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พิธีเริ่มต้นด้วยการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคำขวัญวันเด็กที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” พร้อมให้โอวาทเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 และรู้บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะนักเรียน การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ตลอดจนรู้จักทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลังจากนั้นร่วมชมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และเกรด 1 – 2 ในชุด Baby sharkและชุดPanama dance ซึ่งสร้างความสุข รอยยิ้มให้กับผู้ชมได้น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

26757898 1450455691720342 5381032248182121768 o26685763 1450457315053513 3482981352305496471 o26678525 1450454488387129 7263046810528191222 o26240709 1450457751720136 2580444680863640030 o26232903 1450454778387100 2652304461545179236 o

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th