^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

39140998 1722739431158632 8976493678843396096 oวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ขอพรสำหรับท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ โอกาสฉลองศาสนนาม และขอพรสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

40535897 1748685001897408 9122439506534858752 oวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4 และเกรด 7-8,10 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

39976066 2164703627102392 5493706343489470464 n

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ วัดน้อยของโรงเรียน สำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยคุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

39017813 1722726974493211 3474023059449446400 oวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ บริเวณลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

39514917 1731404930292082 6097628627057246208 oวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 11-12 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

38297845 1703390296426879 2435715832332943360 nวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และเกรด 3-4 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

35496560 1619704414795468 7316677965004144640 n

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 5-6 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วั1528342804123นศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับศีลอภัยบาป ณ วัดน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

1528343060448

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเลือกกิจกรรมคาทอลิก ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

27993797 1482570055175572 8902950516136119158 oวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หลังจากเคารพธงชาติ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดพิธีเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมีท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานของโรงเรียนร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้น ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ร่วมงานของโรงเรียนถวายช่อดอกไม้แด่ท่านนักบุญโยเซฟหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเทิดเกียรติท่านนักบุญโยเซฟแล้วนักเรียนคาทอลิกทุกคนขึ้นวัดเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2560และในโอกาสนี้นักเรียนคาทอลิกทุกคนได้รับเถ้า ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมสมโภชปัสกาซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักรคาทอลิกโดยในพิธีบูชาขอบพระคุณมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี และคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

27072280 1462889317143646 9068925140870850201 nวันที่ 25 มกราคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปาโลกลับใจ ณ วัดน้อยของโรงเรียน สำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยคุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

26815333 1459970490768862 6183829298889972794 nวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 07.20 น. นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ผู้รื้อฟื้นฯขอบพระคุณคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียน แมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ จากนั้น ร่วมอวยพรโอกาสฉลองศาสนนาม แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล หลังพิธีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหอพักนักเรียนประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

26733983 1459942697438308 1401435831326408275 nวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า โดยช่วงเช้าคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เซอร์มารีย์ มอนิค เซอร์เบอร์นาดีน ครูทัศนา และคุณครูเกษ์อุบล เป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมจิตใจนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8-12 มกราคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ และ26815221 1450426641723247 941668838711962072 nวันกระแสเรียก ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ โดย วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. วจนพิธีกรรมเปิดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์ และวันกระแสเรียก โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครูและคณะนักเรียนคาทอลิก ร่วมในพิธีกรรม หลังจากเสร็จสิ้นวจนพิธีกรรม ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ตีระฆังเปิดกิจกรรม สัปดาห์พระคัมภีร์ และวันกระแสเรียก และชมนิทรรศการ และร่วมในกิจกรรมฐานฟื้นฟูจิตใจ

อ่านเพิ่มเติม...

25586763 1429751250457453 7960994456753939610 oวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 พิธีแห่พระกุมาร หน้าหอประชุม Trinity พร้อมทั้ง อำนวยพร คณะผู้บริหารโดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ พร้อมด้วยคณะเซอร์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์ฯ ผู้แทนสหสมาคมฯ พิธีเริ่มด้วยการแสดงชุด “สมโภชคริสตสมภพ ฉลองครบร้อยยี่สิบปี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประกาศข่าวดี สานต่อวิถี นักบุญยอห์น บัปติสตา” และการภาวนาขอพระกุมาร จากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอำนวยพรพร้อมมอบของคำนับ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ส่งความสุขและเปี่ยมด้วยความกตัญญูรู้คุณ อันเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางเสียงเพลง We Wish you a Merry Christmas ....... สุขสันต์วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2018หลังจากนั้นนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชพระคริสตสมภพ

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th