^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

25586763 1429751250457453 7960994456753939610 oวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 พิธีแห่พระกุมาร หน้าหอประชุม Trinity พร้อมทั้ง อำนวยพร คณะผู้บริหารโดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ พร้อมด้วยคณะเซอร์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์ฯ ผู้แทนสหสมาคมฯ พิธีเริ่มด้วยการแสดงชุด “สมโภชคริสตสมภพ ฉลองครบร้อยยี่สิบปี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประกาศข่าวดี สานต่อวิถี นักบุญยอห์น บัปติสตา” และการภาวนาขอพระกุมาร จากนั้นตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอำนวยพรพร้อมมอบของคำนับ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ส่งความสุขและเปี่ยมด้วยความกตัญญูรู้คุณ อันเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางเสียงเพลง We Wish you a Merry Christmas ....... สุขสันต์วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2018หลังจากนั้นนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชพระคริสตสมภพ

อ่านเพิ่มเติม...

502277วันที่ 24 ธันวาคม  2560 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ เกรด 2  ฟื้นฟูจิตใจ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดย คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์

อ่านเพิ่มเติม...

26173401 1441167142649197 4081982490524826801 oวันที่ 24 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพและนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

25487475 1428787747220470 6962995654761424638 o

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีขอพรพระกุมารโดยเชิญพระกุมารอวยพรนักเรียนและคุณครูตามห้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรัก ความเชื่อ ความศรัทธาและนำหลักคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้วอนขอพระพรอันจำเป็นในการดำเนินชีวิต โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการของโรงเรียน และคณะคุณพ่ออีก 8 ท่านเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งบรรยากาศในเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความสุข และพระพรของพระกุมารในโอกาสแห่งวันชื่นชมยินดีนี้

อ่านเพิ่มเติม...

23737609 1398409220258323 4329939719526350376 o

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3-4 และเกรด 1, 3-4 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู

อ่านเพิ่มเติม...

23032395 1383470325085546 2407069608281019463 nวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลายแก่นักเรียนคาทอลิก โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

418012

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษา 6และเกรด12 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

20819665 1319340234831889 5561246564962222514 oวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 8.50 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สำหรับนักเรียนคาทอลิกเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคาทอลิกได้เพิ่มพูนความรัก ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์และนำหลักคำสอนของศาสนา และแบบอย่างพระแม่มารีย์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

20776468 1318601108239135 5342256233455487835 oวันที่15สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ บริเวณลานสันติภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรัก ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์และนำหลักคำสอนของศาสนาและแบบอย่างของพระแม่มารีย์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแมร์บุญรักษา ศรีตระกูล แมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เซนต์โยเซฟ ตัวแทนผู้ร่วมงาน คณะครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

20626589 1309400329159213 4697704509630832606 oวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษา 4-5 และG 10-11 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

19800911 1288552984577281 6563667430438705832 oวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.50 น ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกรกฎาคม ณ วัดน้อยของโรงเรียนและเพื่อขอพรโอกาสสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นร่วมในพิธีโดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

19601546 1273594459406467 62081348485785650 n

วันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 8.50 - 9.30 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ณ วัดน้อยของโรงเรียน คณะเซอร์ คณะครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

44124วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ งานอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ เกรด 7-8 ซึ่งในปีนี้โอกาศฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้น โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อกับนักเรียน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

19222623 1262429567189623 3118834937563786459 oวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

18620823 1238269899605590 4940745058948235133 o

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษาสำหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ เวลา 08.00 - 11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเกรด 4 - 6 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเกรด 1 - 3 โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในหัวข้อ “การเป็นนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึก” จากนั้นได้มีการแนะนำเซอร์สายชั้น หัวหน้างานปกครอง และครูสายชั้นกิจการนักเรียนตามลำดับ โดยครูเนตรทราย เฉยตรองการทำหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th