^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job


unnamed 1 กิจกรรม  การเลือกตั้งประธานรุ่นและประธานสีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 622

อ่านเพิ่มเติม...

6กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่  6 
และ
เกรด 1 -12 (To Be Number One)

อ่านเพิ่มเติม...

7.7กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน “ทำอย่างไรให้พอเพียง”2.2

อ่านเพิ่มเติม...

1517757511610 กิจกรรม การแข่งขันระบายสี "ประชาธิปไตยในรั้วเซนต์โยฯ"

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม เลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา3.3

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชั้น ม.4-6 และเกรด 10-123.3

อ่านเพิ่มเติม...

1513853387046 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ "คริสตสมภพ"

 

อ่านเพิ่มเติม...

1513072529062 กิจกรรมการแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th