^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

กิจกรรมโลกสวยด้วยสันติภาพและยุติธรรม

ฝ่ายวิชาการ     งานการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมโลกสวยด้วยสันติภาพมีการดำเนินงานเป็นระบบอย่างชัดเจน ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

1505291447448

1505291440047

1505291442514

1505291436142

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th