^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน

ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2561  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

1.นางสาวเตชินี       ตรงกมลธรรม      ม.6/6-1   เลขที่ 20

2.นางสาวสุชานันท์  เลิศกิจวาณิช      ม.6/6-1   เลขที่ 28


9

1.       นางสาวเตชินี       ตรงกมลธรรม     ม.6/6-1   เลขที่ 20

2.       นางสาวสุชานันท์  เลิศกิจวาณิช      ม.6/6-1   เลขที่ 28

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th