^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

รางวัลชนะเลิศ

 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา          ศรีสมัย                  ชั้น ม.1/2
 2. เด็กหญิงพิมพ์นารา            มัชฌิมานันท์        ชั้น ม.2/2
 3. เด็กหญิงณิชมน                  ติรศุทธ                  ชั้น ม3/3

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

 1. เด็กหญิงปราชญาวดี          ทวีสิน                   ชั้น ม.1/6
 2. เด็กหญิงวนัสนันท์             จรัลวรวงศ์           ชั้น ม.2/6
 3. เด็กหญิงณัชชา                   ภูฆัง                     ชั้น ม.3/6

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

 1. เด็กหญิงณัฐพร              เงินงอกงาม              ชั้น ม.1/4
 2. เด็กหญิงชลิดา                ยุคแผน                     ชั้น ม.2/4
 3. เด็กหญิงทิพย์เถาวัลย์     แก้วสม                     ชั้น ม.3/3

 

 รางวัลชนะเลิศ

 1. นางสาวธนธัญญา               กองคำ                  ชั้น ม.4/3
 2. นางสาวเพียงพัชร               คหะรัตน์              ชั้น ม.5/1
 3. นางสาวเจนณิศา                 อัมไพรวรรณ       ชั้น ม.6/1

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

 1. นางสาวสุวภัทร                   เพชรมุณี                ชั้น ม.4/3
 2. นางสาวอริยา                       จตุรภัทรกิจ           ชั้น ม.5/1
 3. นางสาวภัคจิรา                    บุรกาญจนานนท์   ชั้น ม.6/2

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

 1. นางสาวดาราพร                  สรรพอาษา            ชั้น ม.4/3
 2. นางสาวษณอนงค์               ศิริพิชัยพรหม        ชั้น ม.5/3
 3. นางสาววรรษมน                พิศาลสาธุกิจ          ชั้น ม.6/3

สารานกรมไทยป2560 ๑๗๐๙๐๕ 0071  สารานกรมไทยป2560 ๑๗๐๙๐๕ 0063

สารานกรมไทยป2560 ๑๗๐๙๐๕ 0035 สารานกรมไทยป2560 ๑๗๐๙๐๕ 0058

21167768 1330993003666612 581726642712628274 o 21200551 1330994366999809 2429742335953433545 o

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th