^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

IMG 3694กิจกรรมปลูกป่า

จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

ฝ่ายทรัพยากร  งานสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

34493138 2015076681899561 4061176600987697152 nวันที่5มิถุนายน 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก

   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

b1

 แผนผังของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

a1

วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดค่ายแกนนำอนุรักษ์พลังงานเพื่อโลกสวย

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 4990

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก

อ่านเพิ่มเติม...

นโยบาย 4

 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการจัดการพลังงานของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 1687

บริษัทคานาอันมาฉีดยากำจัดหนูที่โรงอาหารและรอบๆโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการกำจัดหนู แมลง เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกิดโรคและแพร่พันธุ์เชื้อโรค บริเวณโรงอาหารและรอบๆโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

14051785 980139072085342 4009802562525772672 n 1

โครงการ เยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชาย  ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

13576519 1165670636820937 157955283 nโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลมาตราฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 5 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY  MIND  AWARD  2015  สมัยที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

13495447 944541402311776 6251642846954655998 o

กิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มีความมุ่งมั่นในการทำงานรู้จักสละเพื่อส่วนรวมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการแนะนำชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์หรือทำกิจกรรมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

lak 957กิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนสิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

20150828-0002โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาราชินี  จังหวัดสมุทรปราการวันที่  8  สิงหาคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th