โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2631-0084 โทรสาร 0-2236-1957